"יאללה אז זה כבר במשרד,
עד שאתם באים תטעמו קצת מהעבודות שלנו.".