המושבה - אפרת

יישוב תלם

יישוב כרמל

יישוב פדואל

יישוב עטרת

שאג ולול

דיור מוגן נווה עמית רחובות

נווה עמית דיור מוגן עמוד נחיתה

ח"כ גלית דיסטל

דיור מוגן נווה עמית

נווה עמית דיור מוגן עמוד נחיתה

רמת אשכול לוד

שכונת רמת אשכול לוד קמפיין קליטה

ישוב מעלה לבונה

מכללת דוד ילין

מדרשת הרובע

מכללת ינר

יישוב דולב