אדם מזרח

אדם מזרח

אדם מזרח

הוד דניה

אוצר הארץ

מד''א

ישוב מעון

ר שמאי

קדמא נדל''ן

חל''פ בנימין

מצפה בראשית

קיבוץ אלמוג

ישיבת חורב

עמותת עלם

אולפנת חורב

דיור מוגן - הוד דניה

מד''א

ר שמאי

שערי צדק

טאצ - מטפחות

מעייני הישועה

טופ עלי

טופ עלי

טופ עלי

תנופה ועמר

מעלה לבונה

מיזם קהילות דיגיטליות

בניה פרץ- גיוס המונים

אוצר הארץ

עלי